Hz. Ali ve Dr. Saime Hanım’ın hikayesi

” Zatında bir nur-i mücessem, Şecaatte ortağı yok müsellem, Kerem Nehri’nde bir zat-ı Mükerrem, Ali abâ gürûhunda mukaddem ” O; insani adaletin sesi ve Doğunun ölümsüz kişiliği, Sadece malını değil, canını bile Sevgili’nin yoluna feda eden fedakarlığın Unutulmaz abidesi, İlim şehrinin kapısı, Yumuşak huyu ve merhametiyle mazlumların hamisi, Alçak gönüllü oluşu ve doğru sözlülüğü ile eşsiz bir ölçü, Şecaatiyle, kahramanlığıyla ve putları kırmakla meşhur bir Sahabi.. Hayatında hiç puta tapmadığı için “ALLAH Onun yüzünü mübarek kılsın” manasında (Kerremallahu veche) lakabını aldı, ALLAH’tan gelen her şeye razı olduğundan dolayı da “Murteza” ünvanı verildi. Künyesi ise; toprağın babası mânâsına gelen “Ebu Turab” tır. Çocuk yaşta ilk iman eden olarak eşsiz bir nasibe sahip. Ve O; kainatın server’i (sav)in amcazadesi ve damadı, Cennet kadınlarının hanımefendisi Hz Fatıma-tüz Zehra (r.anha)nın biricik eşi, İslam tarihinin dördüncü halifesi. “ALLAH’a ibadet etmeden sadece dua eden birisi, yaysız ok atma ya benzeyen birine benzer” diyen ve Küfe de Necef kabristanlığında medfun ALLAH’ın arslanının, Takva dolu 63 yıllık bir ömürden sonra, vefatından önceki son sözleri şöyleydi; “Fûstu ve Rabbil Kâbe..” (Kâbe’nin Rabbine And olsun ki kurtuldum ) Evet O,mü’minlerin velisi, evliyalar şahı Aliyyü’l murteza. Hicretin 40. Senesinde Ramazan’ı Şerif’in 17 günü küfe mescidin de sabah namazını kıldırırken şehit edildi. ibni mülcem isimli hainin kılıcı aslında bir güneşi vurmuştu. Ve işte Nur nesli’nin babasının Muhteşem DUASI.. RABBİM hepimizi O Din günün de onunla ve onun sevdikleriyle beraber kılsın İnş. İLAHİ ; kefani fahran, en teküne –li RABBEN.. ( YA RABBİ; SENİN bana RAB oluşun bana iftihar olarak yeter…) Ve kefani izzen ,en eküne leke abden.. (benim de SANA kul oluşum bana izzet ve şeref olarak yeter..) ENTE-Lİ kema uhibbu.. ( SEN tam benim istediğim,sevdiğim gibi bir ALLAHSIN…) Vecealni kema tuhibbu.. ( SENDE beni sevdiğin gibi bir kul yap…) Amin Hz.ALİ (kerremallahü veche)

You may also like...