Şahı Nakşibend

sahi-naksibend

*Adam nazlı, nazlı yükselmekte olan balonları buğulu gözlerle takib ederken, “Onları bekleyen küçücük bir dostum var” diye mırıldandı. “Hemde evliya bir dost, balonları adresine postaladım sadece”…
*Binüçyüz onsekizinde teşrif etti dünyaya
yetmiş üç yaşındayken göçtü dar-ı bekaya
Buharada bir belde vardır ki, Kasr-ı arifan
kabri bu yerde olup, nur saçılır oradan”…
*O yedi asırdır gönülleri aydınlatan bir evliya ve daima ileri ufuklara bakarak yükselmeyi öğütleyen bir mana sultanıydı. Kendi adıyla anılan yolun, büyük kutuplarından olan hazretin hayat tarzı tek cümleyle, “her dem yeniden imandı”..

Görüş ve Önerileriniz İçin mehmetoz_konya@hotmail.com

 “MUHAMMED OĞLU MUHAMMED EŞ-ŞEYH HACE BAHÂEDDİN EL-BUHARİ NAKŞİBEND”
(ALLAH ve PEYGAMBER sevgisini gönüllere nakş ettiği için Nakşibend denildi ona)
Hakikat ve marifet imamlarının imamı
Ve Hocaların Hocası,
Kendisine kadar Hacegân olarak anılan yolu Nakşibendi yapan, manevi bilgeliğin muazzam hazinesi,
Kendi adıyla anılan yolun büyük kutuplarından,Silsile-i Zeheb’in onbeşinci ferd-i kâmil’i,
7 asırdır gönülleri aydınlatan bir Evliya..
1318’de teşrif etti dünyaya,
73 yaşındayken göçtü dar-ı bekaya
Buhara da bir belde var ki Kasr-ı ârifan
Kabri bu yerde olup, Nur saçılır oradan.
Selam ve DUA..
Mehmet öz

Sevebilirsin...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir